Beekhuizen wordt bestuurd door een collegiaal bestuur waarin zowel bestuursleden voor Stichting Beekhuizen als voor Tennisvereniging Beekhuizen zitten.
Een maal per jaar leggen zij verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. 
In 2022 wordt een extra ALV op 10 mei gehouden om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering vragen wij goedkeuring voor de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een benodigd quorum is niet meer vereist tijdens deze extra ALV.

Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Het is belangrijk om de statuten en reglementen up to date te houden. Op aanraden van de KNLTB hebben wij de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast aangezien je nu naast tennis ook padel kunt spelen bij Beekhuizen. Tijdens de ALV wordt goedkeuring gevraagd met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. In de nieuwe statuten hebben wij daar waar mogelijk van de standaard statuten van de KNLTB afgeweken om zo min mogelijk van de oude statuten af te wijken. De KNLTB is akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Bekijk de huidige statuten en de voorgestelde statuten.

Bekijk het huidige huishoudelijk reglementen en het voorgestelde huishoudelijk reglement.

 

Agenda ALV

Tijdens de ALV presenteert het bestuur een terugblik op het afgelopen jaar waarbij ook financieel verslag gedaan wordt. Verder wordt er vooruitgeblikt naar het komende jaar; de plannen met de bijbehorende begrotingen.

Uiterlijk twee weken voor de ALV, worden de notulen van de ALV van het jaar ervoor beschikbaar gesteld via deze website en zijn verder ter inzage op te vragen op de club.

Financiën en controle

Op het park hebben we te maken met verschillende(juridische) entiteiten en geldstromen.
is er controle door een kascommissie op de financiën van Tennisvereniging Beekhuizen en Stichting Evenementen Beekhuizen. Deze kascommissie maakt een zogenaamd proces-verbaal van deze controle (verslag met mogelijk aanbevelingen) die op de ALV aan het bestuur wordt uitgereikt. Vervolgens wordt er aan de vergadering voorgesteld de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het afgelopen boekjaar.
Na stemming door de (online) aanwezige leden wordt dit al dan niet verleend.

Een externe accountant controleert de financiën van Stichting Tennispark Beekhuizen en Tenniscentrum Beekhuizen BV.

Tijdens de ALV wordt ook over de contributie voor het komende jaar beslist op voorstel van het bestuur.

Bestuurssamenstelling

Tot slot wordt op de ALV de bestuurssamenstelling voor het komende jaar gepresenteerd. De huidige bestuurssamenstelling vind je hier.

 

 

Zonnepanelen

Lid worden?

Met de introductiecommissie je draai vinden of tennis proberen met proeflessen!

>> Naar lidmaatschap en meer

Baan huren?

Baan huren voor niet leden mogelijk via tennisboeker.nl en padelboeker.nl.

>> Naar onze pagina verhuur

winter tafereel TVB
zomer tafereel TVB-2
zomer tafereel TVB-3
zonnepanelen

Onze Sponsors

 • element4
 • Willemsen makelaars NIEUW
 • DAAN
 • MK-JS
 • CJ-COIFFURE
 • teunissen
 • FYSIO TER HORST
 • PANNEKOEKHUIS-STRIJLAND
 • Bij-Spaan
 • Tien-met-payoff
 • De deel
 • House-of-tennis
 • DAAN
 • maassenvandenbrinkvelp
 • JD Security Systems
 • teunissen
 • PCGlogosite
 • Willemsen makelaars NIEUW
 • HURENKAMP
 • Pelssport2
 • BOAR LOGO JPEG
 • Den bramel
 • tennisstore
 • De deel
 • Appeldoorn-met-payoff
 • Pelssport2
 • JD Security Systems
 • Seelen interieurprojecten
 • NAMA
 • PANNEKOEKHUIS-STRIJLAND
 • teunissen
 • slagerij-putman
 • DAAN
 • DDJ-accountants


 • barbarasgarden logo
 • House-of-tennis
 • INSTAAN
 • Kapona
 • slagerij putman
 • Tien-met-payoff
 • Melis 100 jaar
 • Appeldoorn-met-payoff
 • HURENKAMP
 • Den bramel
 • Willemsen makelaars NIEUW
 • FYSIO TER HORST
 • Kapona
 • slagerij putman


 • Infrasoil kleur 2018 def
 • Truckherstel

 • 5 square
 • ijsselstate
 • Hilver Automotive
 • Begelei
 • element4
Ga naar boven