Ereleden

Tennisvereniging Beekhuizen kent een aantal ereleden. Deze leden hebben zich op een bijzondere manier ingezet voor onze vereniging.

Het bestuur draagt kandidaten voor het erelidmaatschap voor. Vervolgens benoemt de Algemene Ledenvergadering de ereleden. Ken jij iemand die het verdient om op deze manier in het zonnetje gezet te worden? Neem dan contact op met het bestuur.

Daarnaast kent TV Beekhuizen één Gouden Beekhuizenaar: Trudi Weidema †. Deze onofficiële, maar eervolle vermelding kreeg zij voor haar vele werk in dienst van de vereniging, met name haar trainingen voor bijzondere doelgroepen.

Dit zijn onze ereleden:

 • Hester van den Heuvel
 • Harry Beek
 • Dick Bos
 • Henny Colenbrander
 • Leo Dobben
 • Luc. Dolfing
 • Henk-Jan Donderwinkel
 • Dorien Everaars
 • Hans Everaars
 • Diederik van Hövell †
 • Henny Kusters †
 • Erik Schout
 • Monique Sips-Donderwinkel
 • Arris Waasdorp †
 • Herman Weidema †
 • Jacqueline Zaal
 • Rietje Zwarts †
 • Frans Fagel †