Organisatie en bestuur

Tennisvereniging Beekhuizen bestaat uit de vereniging en een stichting. Het wordt bestuurd door een collegiaal bestuur, waarin zowel de stichting als de vereniging vertegenwoordigd zijn. Samen zorgen zij ervoor dat de club voorspoedig blijft draaien. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

In formele zin pacht Tennis- en padelvereniging Beekhuizen de tennis- en padelbanen van Stichting Beekhuizen. Deze stichting is juridisch gezien ook eigenaar van de tennishal, het clubhuis en de kleedkamers. Sinds 2013 is er één bestuur waarin de verantwoordelijkheden van zowel de stichting als de vereniging zijn vertegenwoordigd. Hierdoor worden beslissingen over beleid, investeringen, vastgoedontwikkeling, contributie, enzovoorts vanuit verschillende perspectieven afgewogen en in samenhang genomen.

Samenstelling bestuur

Het stichtingsbestuur en het bestuur van de vereniging vormen samen een collegiaal bestuur en bestaan uit de volgende leden:

Bestuur vereniging

Voorzitter
 alwin_van_engelenburg_1.jpg
Alwin van Engelenburg
T 06-33662123
E voorzitter@tvbeekhuizen.nl

Secretaris
Stichting en Bestuur
Hester van den Heuvel
T 06 - 15 83 12 99
E h.vandenheuvel@tvbeekhuizen.nl

Penningmeester
jos_remijn_1.jpg
Jos Remijn
T - 
E j.remijn@tvbeekhuizen.nl

Technische commissie
judith_dijkhuis_1.jpg
Judith van Deth-Dijkhuis
T 06-24289035
E j.vandeth@tvbeekhuizen.nl

Sponsorcommissie
jochemwolthuis_1.jpg
Jochem Wolthuis
T -
E sponsoring@tvbeekhuizen.nl

Evenementen commissie
lois_1.jpg
Loïs Wagenvoort
T 06-21171155
E evenementen@tvbeekhuizen.nl

Padelcommissie
anneloes_witsenburg_1.jpg
Anneloes Witsenburg
T -
a.witsenburg@tvbeekhuizen.nl

Algemeen bestuurslid
icoontje_1.png
Lucelle van Hövell
T - 
l.vanhovell@tvbeekhuizen.nl

Jeugdcommissie
icoontje_1.png
Vacant
T -
jeugd@tvbeekhuizen.nl 
 
Bestuur Stichting
Voorzitter
 alwin_van_engelenburg_1.jpg
Alwin van Engelenburg
T 06-33662123
voorzitter@tvbeekhuizen.nl

Parkbeheer
icoontje_1.png
Leander Nuij
T -
E parkbeheer@tvbeekhuizen.nl

Penningmeester stichting

Jeroen Vernooij i.s.m. Rolf Kwakkel
T -
stichtingpenningmeester@tvbeekhuizen.nl

 
Andere functies binnen de club

Naast het vrijwillige bestuur zijn er binnen de club een aantal functies toegekend om ervoor te zorgen dat de belangrijkste zaken van de club altijd worden geregeld.

  • ParkmanagerOnze parkmanager fungeert als het directe aanspreekpunt voor leden. 
  • VertrouwenspersonenAls je een vervelende situatie meemaakt op de club, kun je bij hen terecht.
  • Groundsman: Hans Klemkerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van onze faciliteiten.

Vrijwilligers en commissies 

Onze club wordt gedragen door een onmisbare groep vrijwilligers die zich vaak dagelijks inzetten. Zonder al deze toegewijde mensen zou het onmogelijk zijn om zo’n bloeiende en gezellige vereniging te hebben. Binnen de vereniging zijn er verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van diverse vaste taken. Zo hebben we een introductiecommissie, een jeugdcommissie, een technische commissie, DAAN Open commissie, clubkampioenschap commissie en het WhoZnext-team bestaande uit allemaal jeugdspelers. Voor meer informatie en contactgegevens kan je op de Commissies pagina vinden.